Ingen aning vad du vill när det gäller pension? Du är inte ensam. I en enkät visade det sig att så mycket som 30% av de som var nära förestående att gå i pension inte gjorde det utan sköt på det då de var osäkra på om de skulle gilla livet efter.

Vill du inte vara en av dem? Vill du vara en av dem som endera jobbar kvar för det är precis det du vill eller en av dem som väljer att gå lite tidigare för det finns så mycket roligt vid sidan av jobbet.